back to homepage

Tag "Ăn khớp Nôvicốp"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ăn khớp Nôvicốp

Đặc điểm: – Ăn khớp răng xoắn, biến dạng tròn, lồi tiếp xúc với lõm. – Tiếp xúc điểm Khả năng tải và hiệu suất cao hơn ăn khớp thân

Xem thêm