back to homepage

Tag "APM"

[Tiêu điểm tại APM 2016] Ngành hàng hải vượt qua giai đoạn khó khăn

Asia Pacific Maritime (APM) là Hội chợ chuyên ngành hàng hải và đóng tàu hàng đầu châu Á, được tổ chức hai năm một lần. Hội chợ là dịp để

Xem thêm

[Tiêu điểm tại APM 2016] Chuẩn bị cho những khó khăn phía trước

Asia Pacific Maritime (APM) là Hội chợ chuyên ngành hàng hải và đóng tàu hàng đầu châu Á, được tổ chức hai năm một lần. Hội chợ là dịp để

Xem thêm

[Tiêu điểm tại APM 2016] Sử dụng khí trơ xử lý nước dằn tàu

Asia Pacific Maritime (APM) là Hội chợ chuyên ngành hàng hải và đóng tàu hàng đầu châu Á, được tổ chức hai năm một lần. Hội chợ là dịp để

Xem thêm

[Tiêu điểm tại APM 2016] Điều khiển các con tàu lớn trong tương lai

Asia Pacific Maritime (APM) là Hội chợ chuyên ngành hàng hải và đóng tàu hàng đầu châu Á, được tổ chức hai năm một lần. Hội chợ là dịp để

Xem thêm

[Tiêu điểm tại APM 2016] Sự quan tâm hướng về hệ thống cân bằng tàu của Seacos

Asia Pacific Maritime (APM) là Hội chợ chuyên ngành hàng hải và đóng tàu hàng đầu châu Á, được tổ chức hai năm một lần. Hội chợ là dịp để

Xem thêm

[Tiêu điểm tại APM 2016] Súng bắn dây của Restech hướng về thị trường hàng hải

Asia Pacific Maritime (APM) là Hội chợ chuyên ngành hàng hải và đóng tàu hàng đầu châu Á, được tổ chức hai năm một lần. Hội chợ là dịp để

Xem thêm