Hội chợ CEBIT Hannover sẽ bị hủy từ năm 2019

Các chủ đề CEBIT liên quan đến ngành công nghiệp sẽ được tích hợp vào hội chợ HANNOVER MESSE Các sự kiện mới tập trung vào số hóa trong quá

Read More

[CEBIT 2018] Hannover trình diễn những gì xây dựng tạo nên các thành phố thông minh

Hội chợ CEBIT 2018 – sự kiện thường niên lớn nhất và quan trọng nhất thế giới trong ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông đã mở cửa tại

Read More

[CEBIT 2018] Trí tuệ nhân tạo – bạn có thể âu yếm các robot?

Hội chợ CEBIT 2018 – sự kiện thường niên lớn nhất và quan trọng nhất thế giới trong ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông đã mở cửa tại

Read More

[CEBIT 2018] Bước đột phá trong công nghệ mạng 5G

Hội chợ CEBIT 2018 – sự kiện thường niên lớn nhất và quan trọng nhất thế giới trong ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông đã mở cửa tại

Read More

[CEBIT 2018] LG Electronics hợp tác cùng với HERE Technologies cho công nghệ xe tự lái

Hội chợ CEBIT 2018 – sự kiện thường niên lớn nhất và quan trọng nhất thế giới trong ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông đã mở cửa tại

Read More

[CEBIT 2018] Hệ thống vườn thông minh tưới nước tự động

Hội chợ CEBIT 2018 – sự kiện thường niên lớn nhất và quan trọng nhất thế giới trong ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông đã mở cửa tại

Read More

[CEBIT 2018] Bộ ba cần thiết cho công việc hiện đại – Tính linh hoạt, di động và an ninh

Hội chợ CEBIT 2018 – sự kiện thường niên lớn nhất và quan trọng nhất thế giới trong ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông đã mở cửa tại

Read More

[CEBIT 2018] Các phương tiện tự lái có khả năng học cách tự ứng biến

Hội chợ CEBIT 2018 – sự kiện thường niên lớn nhất và quan trọng nhất thế giới trong ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông đã mở cửa tại

Read More

[CEBIT 2018] Khi nào máy móc sẽ thông minh hơn con người?

Hội chợ CEBIT 2018 – sự kiện thường niên lớn nhất và quan trọng nhất thế giới trong ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông đã mở cửa tại

Read More

[CEBIT 2018] Kính thực tế ảo VR ngày càng trở nên gọn nhẹ hơn

Hội chợ CEBIT 2018 – sự kiện thường niên lớn nhất và quan trọng nhất thế giới trong ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông đã mở cửa tại

Read More