back to homepage

Tag "Con trượt thêm con lăn"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu tay quay con trượt có thể điều chỉnh bán kính tay quay 2b

Cơ cấu tay quay con trượt có thể điều chỉnh độ dài hành trình. Khâu dẫn: đĩa màu be có đường dẫn cho con trượt đỏ có chốt. Khâu bị

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Con trượt thêm con lăn

Thanh truyền vàng nối với con trượt lục qua một thanh truyền phụ màu tím. Thanh này lắp khớp quay với con trượt lục. Con lăn màu cam lắp khớp quay trên trục

Xem thêm