back to homepage

Tag "hình trụ và mặt phẳng"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ giao tuyến hình trụ và mặt phẳng 1

Khâu dẫn: tay quay lục. Mũi nhọn trên thanh xanh vạch giao tuyến (elip màu cam) của hình trụ vàng và mặt phẳng. Mặt phẳng này song song với mặt phẳng chứa

Xem thêm