back to homepage

Tag "Ngành công nghiệp phụ trợ"

TPHCM giải bài toán công nghiệp phụ trợ

UBND TPHCM vừa chỉ đạo Ban Quản lý các KCX, KCN (HEPZA) nghiên cứu thành lập 2 khu công nghiệp (KCN) phụ trợ tập trung tại KCN Hiệp Phước và

Xem thêm