back to homepage

Tag "Nhà sáng chế không chuyên"

Máy cuốn rơm thay đổi cách làm nông nghiệp truyền thống

Máy cuốn rơm tự hành do nhà sáng chế không chuyên Phan Tấn Bện (Đồng Tháp) chế tạo phù hợp với điều kiện sản xuất trong nước, giúp nông dân

Xem thêm