back to homepage

Tag "Propack Vietnam"

Propak Vietnam 2017 – Triển lãm và Hội thảo Quốc tế lần thứ 12 về Công nghệ xử lý, Chế biến & Đóng gói bao bì tại Việt Nam

ProPak Việt Nam là sự kiện thương mại giới thiệu giải pháp toàn diện cho ngành công nghiệp Thực phẩm, Nước uống và Dược phẩm tại Việt Nam. Sự kiện

Xem thêm