[TCBC] Tăng cường sự bền vững của các Doanh nghiệp với Industrial Tranformation ASIA-PACIFIC 2022

Singapore, ngày 21 tháng 7 năm 2022 – Industrial Transformation ASIA-PACIFIC (ITAP), một sự kiện được tổ chức bởi Constellar và Deutsche Messe, là sự kiện thương mại hàng đầu

Read More

[ITAP 2018] Công nghiệp 4.0 phát triển tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Industrial Transformation Asia-Pacific (tạm dịch: Hội chợ Chuyển đổi Công nghiệp châu Á – Thái Bình Dương – viết tắt là ITAP), là sự kiện được tổ chức bởi công

Read More