back to homepage

Liên hệ

Công ty TNHH Phương Bắc
Tầng 9, Tòa nhà IDC
163 Hai Bà Trưng, Quận 3
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
tel:   (84-8) 3822 7655
fax:  (84-8) 3822 4775
info@technologymag.net
www.technologymag.net