Các nhà nghiên cứu Israel chế tạo cồn rửa tay từ chất thải

Khi cuộc khủng hoảng sức khỏe bởi virus corona vẫn tiếp tục diễn ra trên toàn thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến cáo mọi người

Read More