[TCBC] World Battery & Energy Storage Industry Expo 2024 – Hội chợ về công nghệ pin và lưu trữ năng lượng tại Trung Quốc

World Battery & Energy Storage Industry Expo (WBE) 2024 – Hội chợ quốc tế về công nghệ pin và lưu trữ năng lượng và World Hydrogen Energy Industry Expo 2024

Read More

[TCBC] Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam – VIMF 2023

Lần thứ 19 Triển lãm Công nghiệp & Sản xuất Việt Nam (VIMF) là triển lãm thương mại hàng đầu về công nghệ ngành công nghiệp tại Việt Nam và

Read More

Metalex 2023 – Kiến tạo nhà sản xuất khổng lồ tương lai

Triển lãm quốc tế tại Việt Nam về máy công cụ và giải pháp gia công kim loại nhằm nâng cao năng suất (Lần thứ 16) – METALEX Vietnam 2023

Read More

[TCBC] Triển lãm Quốc Tế Ngành Hàng hải & Đóng tàu Việt Nam 2023

Triển lãm Quốc Tế Ngành Hàng hải & Đóng tàu Việt Nam 2023 là triển lãm máy móc, thiết bị ngành hàng hải, đóng tàu và ngoài khơi tại Việt

Read More

[TCBC] Triển Lãm Quốc Tế Máy Móc, Thiết Bị Ngành Dầu Khí 2023

Triển Lãm Quốc Tế Máy Móc, Thiết Bị Ngành Dầu Khí 2023 (Oil & Gas Vietnam Expo – OGAV 2023) sẽ được tổ chức từ ngày 25 – 27.10.2023 tại

Read More

[TCBC] Triển Lãm Quốc Tế Máy Móc, Thiết Bị Ngành Bê Tông – Xi Măng Việt Nam 2023

Triển Lãm Quốc Tế Máy Móc, Thiết Bị Ngành Bê Tông – Xi Măng 2023 (Cement & Concrete Vietnam Expo 2023) sẽ được tổ chức từ ngày 22 – 23.11.2023

Read More

Diễn đàn “Định hướng sản xuất tương lai – Tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu”

Việt Nam tiếp tục là điểm đến an toàn đối với nhà đầu tư nước ngoài nhờ vào các đối sách kinh tế linh hoạt và chiến dịch tiêm chủng

Read More

[QC] METALEX Vietnam 2022 – Định hình nền sản xuất tương lai

Triển lãm quốc tế tại Việt Nam về máy công cụ và giải pháp gia công kim loại nhằm nâng cao năng suất (Lần thứ 15) – METALEX Vietnam 2022

Read More

[QC] Giới thiệu Triển lãm Dầu khí Việt Nam 2022 – Oil and Gas Vietnam Expo 2022

Triển lãm Dầu khí Việt Nam (OGAV) 2022 lần thứ 8 tại Việt Nam được tổ chức bởi Công ty Fireworks Trade Media, từ ngày 26 – 28/10/2022 tại Trung

Read More

[QC] Một số điểm nổi bật tại Triển lãm Dầu khí Việt Nam (OGAV) 2022

Triển lãm Dầu Khí Việt Nam (OGAV) 2022 là sự kiện chuyên ngành dầu khí duy nhất trong nước quy tụ các công ty dầu khí thượng nguồn và hạ

Read More