back to homepage

Tag "Fukoku"

Một số công ty Nhật Bản thay thế nhân viên văn phòng bằng trí thông minh nhân tạo

Khoảng 34 nhân viên của công ty bảo hiểm nhân thọ Fukoku ở Nhật Bản đã bị sa thải và thay thế bằng trí thông minh nhân tạo (Artificial Intelligence

Xem thêm