back to homepage

Tag "HNEE"

[Tiêu điểm tại Hannover Messe 2017] Sản xuất máy gia công bằng vật liệu tự nhiên

Hannover Messe 2017 – hội chợ hàng đầu thế giới về công nghệ và máy móc công nghiệp, là sự kiện thường niên được tổ chức bởi Deutsche Messe AG

Xem thêm