Sự biến đổi hydro: các con đường, lĩnh vực và biện pháp trong tương lai

Tháng Chín 13 08:00 2022

CHLB ĐỨC – Hydro xanh đang trở thành yếu tố cốt lõi của hệ thống năng lượng trong tương lai. Nó có thể là sự đóng góp có ý nghĩa cho mong muốn trung hòa khí nhà kính của tất cả các lĩnh vực trước năm 2050, và tích hợp hệ thống của những nguồn năng lượng tái tạo biến đổi.

Điện phân nước* sẽ trở thành một ngành công nghiệp trọng yếu ở Đức, không chỉ để sản xuất hydro cần thiết ở nước này, mà còn là một lựa chọn linh hoạt trong mạng lưới điện của Đức và là công nghệ cốt lõi cho thị trường xuất khẩu quốc tế. Riêng đối với Đức, các nghiên cứu giả định rằng công suất lắp đặt của công nghệ này sẽ tăng lên 50 đến 80 GigaWatt* vào năm 2050. Để đạt được mức độ này, tốc độ tăng trưởng hàng năm của các máy điện giải phải đạt được công suất MegaWatt* từ 2 con số trở lên và phải đạt được ngay lập tức. Vào cuối những năm 2020, con số đó phải được tăng lên khoảng 1 GigaWatt. “Theo quan điểm của chúng tôi, công nghệ lõi của toàn bộ chuỗi giá trị hiện có. Là điều quan trọng phải thiết lập để việc mở rộng quy mô nhằm giảm chi phí và tích lũy kinh nghiệm hoạt động” Giáo sư Tiến sĩ Christopher Hebling, người đứng đầu Bộ phận Công nghệ Hydro tại Viện Fraunhofer về Hệ thống Năng lượng Mặt trời ISE, cho biết.

Điện phân nước* là quá trình phân hủy nước thành oxy và khí hydro nhờ dòng điện được truyền qua nước. Kỹ thuật này có thể được sử dụng để làm nguyên liệu hydro và oxy thở.  Mặc dù hiện nay hầu hết các phương pháp công nghiệp làm cho nhiên liệu hydro từ khí tự nhiên.

1GigaWatt*= 1 000 000 000 Watt

1 MegaWatt*= 1 000 000 Watt

Để xem các tin bài khác về “Năng lượng sạch”, hãy nhấn vào đây.

 

Nguồn: Hannover Messe

Bình luận hay chia sẻ thông tin