Tạo không gian thực tế ảo 3D Matterport cho các địa điểm tổ chức sự kiện đã đem lại lợi ích cho Allseated như thế nào?

Công ty Allseated cộng tác với Matterport để mang các giải pháp tham quan địa điểm bằng công nghệ thực tế ảo 3D ứng dụng trong ngành tổ chức sự

Read More

Allseated cộng tác với Matterport và đạt tăng trưởng 30% doanh số bán hàng ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn và tổ chức sự kiện

Kết quả – Tăng trưởng 30% doanh số bán hàng trong lĩnh vực tổ chức sự kiện đầu tư vào giải pháp tham quan trực tuyến trên nền tảng kỹ

Read More