back to homepage

Tag "Bán dẫn"

“Trái tim” mang tên linh kiện bán dẫn

Với số vốn đầu tư lên đến 14,3 tỉ USD để xây dựng khu phức hợp Pyeongtaek, Samsung cho thấy sự quyết đoán của mình sẽ tập trung vào “trái

Xem thêm