back to homepage

Tag "Basel"

[Tiêu điểm tại CeBIT 2017] Những hoạt động mô phỏng phẫu thuật của bác sĩ trong môi trường 3D

Hội chợ CeBIT 2017 – sự kiện thường niên lớn nhất và quan trọng nhất thế giới trong ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông sẽ mở cửa tại

Xem thêm