back to homepage

Tag "Bộ truyền bánh ma sát"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh ma sát côn 2

Bộ truyền bánh ma sát côn rãnh chữ V. Áp lực tiếp xúc do lò xo tạo ra. Rãnh chữ V làm tăng áp lực tiếp xúc. Mặt làm việc

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh ma sát côn 1

Bộ truyền bánh ma sát côn. Bánh dẫn màu hồng. Bánh bị dẫn màu lục. Áp lực tiếp xúc do lò xo đỏ tạo ra. Friction cone roller drive 1

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh ma sát 12

Bộ truyền bánh ma sát. Bánh dẫn elip màu hồng quay đều. Bánh bị dẫn màu lục quay không đều. Áp lực tiếp xúc do vật nặng màu xám và

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh ma sát 11

Bộ truyền bánh ma sát. Núm hồng để điều chỉnh thô. Núm xanh để điều chỉnh tinh. Con lăn côn nhỏ làm bằng cao su. Friction roller drive 11 The

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh ma sát 10

Bộ truyền bánh ma sát: tời ma sát. Khâu dẫn: trục màu lục. Khâu bị dẫn: tang màu cam. Kéo tay đòn của trục lệch tâm màu xanh, đưa bánh

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh ma sát 9

Bộ truyền bánh ma sát. Khâu dẫn: bánh màu cam lắp trên tấm đế quay quanh trục cố định. Tâm của bánh nhỏ phải cao hơn đường nối tâm bánh lớn

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh ma sát 8

Bộ truyền bánh ma sát. Đòn mang con lăn đỏ tạo áp lực pháp tuyến ở chỗ tiếp xúc con lăn. Có thể dùng cơ cấu này như một ly

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh ma sát 7

Bộ truyền bánh ma sát. Khâu dẫn: bánh màu hồng quay ngược chiều kim đồng hồ. Khâu bị dẫn: bánh màu lục. Vành màu cam tiếp xúc với hai bánh

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh ma sát 6

Bộ truyền bánh ma sát. Khâu dẫn: bánh màu hồng quay cùng chiều kim đồng hồ. Khâu bị dẫn: bánh màu lục. Bánh màu vàng quay lồng không trên trục

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh ma sát 5

Bộ truyền bánh ma sát. Khâu dẫn: bánh màu hồng. Khâu bị dẫn: vành màu lục có rãnh lắp đai truyền. Hai bánh màu xanh quay lồng không, ổ của

Xem thêm