back to homepage

Tag "Bộ truyền bánh răng"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng chốt 5

Trục vào màu xanh lắp then trượt với bánh răng hồng. Trục ra là đĩa xanh có các chốt nằm trên 3 vòng tròn đồng tâm. Điều chỉnh vị trí bánh răng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng chốt 3B

Một ưu điểm của bánh răng chốt: có thể ăn khớp trong và ăn khớp ngoài cùng một lúc. Trục vào màu cam có đoạn lệch tâm mang bánh chốt đỏ,

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng chốt 3A

Bộ giảm tốc cycloid. Trục vào có đoạn lệch tâm màu cam mang bánh răng xanh quay lồng không. Thực chất bánh này là bánh răng chốt, số chốt Z1 =

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng chốt 2

Một ưu điểm của bánh răng chốt (màu vàng): có thể ăn khớp trong và ăn khớp ngoài cùng một lúc. Pin gear drive 2 An advantage of a pin

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng chốt 1K

Bánh răng xanh quay gián đoạn. Trong 1 vòng quay của bánh chốt, bánh xanh quay 1 vòng rồi dừng. Dễ dàng chỉnh thời gian quay dừng bằng cách thêm

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng chốt 1M

Bánh răng chốt, tỷ số truyền i = 10/12 Tâm các chốt không nằm trên vòng lăn của bánh chốt. Hai vòng nét đứt là hai vòng lăn của cơ cấu. Biên

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng chốt 1I2

Bánh răng chốt, tỷ số truyền i = 1/2 Cải tiến cơ cấu “Pin gear drive 1IA” Pin gear drive 1I2 Transmission ratio i = 1/2 An improvement of the

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng chốt 1I1

Bánh răng chốt, tỷ số truyền i = 1/2 Biên dạng răng là đường thẳng. Cơ cấu có một vị trí không ổn định, khi đường tâm chốt và đường

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng chốt 1H3

Bánh răng chốt, tỷ số truyền i = 3/24 Pin gear drive 1H3 Transmission ratio i = 3/24 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí,

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng chốt 1H2

Bánh răng chốt, tỷ số truyền i = 2/24 Pin gear drive 1H2 Transmission ratio i = 2/24 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí,

Xem thêm