back to homepage

Tag "Bộ truyền đai hành tinh"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền đai hành tinh 1

Bộ truyền đai hành tinh. Hai bánh đai cùng đường kính. Bánh đai xanh quay nhanh gấp đôi cần màu hồng. Chỉ dùng với đai tròn, đai dẹt, không dùng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền đai hành tinh 2

Bộ truyền đai hành tinh. Hai bánh đai cùng đường kính. Bánh đai xanh không đổi hướng trong khi chuyển động (mũi tên đỏ). Belt planetary drive 2 Two pulleys have

Xem thêm