back to homepage

Tag "Búa nhíp"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Búa nhíp 2

Leaf spring hammer 2 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí Nguyễn

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Búa nhíp 1

Chi tiết màu tím là trục lệch tâm dùng để điều chỉnh hành trình của trục trượt màu lục. Leaf spring hammer 1 The violet part is an eccentric shaft for

Xem thêm