back to homepage

Tag "CFRP"

[Tiêu điểm tại Hannover Messe 2016] CFRP: Thời của vật liệu nhẹ đã đến

Hannover Messe 2016 –  Hội chợ hàng đầu thế giới về công nghệ và công nghiệp, là sự kiện lớn nhất và quan trọng nhất của ngành, được tổ chức

Xem thêm