back to homepage

Tag "Cơ cấu cóc"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cóc không gian 3b

Cơ cấu cóc không gian. Khâu dẫn: tay đòn màu xanh lắc. Khâu bị dẫn: bánh cóc kép, số răng mỗi bánh: Z. Chuyển động lắc qua lại của tay

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cóc không gian 3a

  Cơ cấu cóc không gian. Khâu dẫn: đòn màu cam lắc. Khâu bị dẫn: bánh cóc kép màu xanh, số răng mỗi bánh: Z. Chuyển động lắc qua lại

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cóc không gian 2

Cơ cấu cóc không gian. Khâu dẫn:tay quay màu hồng quay đều. Khâu bị dẫn: bánh cóc màu xanh, số răng Z. Chuyển động qua lại của đòn vàng làm

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cóc không gian 1

Cơ cấu cóc không gian. Khâu dẫn: trục lệch tâm màu cam quay đều. Khâu bị dẫn: bánh cóc có răng ở mặt đầu quay gián đoạn. Trọng lực duy

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cóc 20

Khâu dẫn: tay đòn màu lục lắc. Khâu bị dẫn: bánh cóc màu xanh Chuyển động lắc qua lại của tay đòn màu lục làm bánh cóc quay gián đoạn theo

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cóc 19

Khâu dẫn: tay đòn màu lục lắc. Khâu bị dẫn: bánh cóc màu xanh Chuyển động lắc qua lại của tay đòn màu lục làm bánh cóc quay gián đoạn theo

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cóc 18

Khâu dẫn: tay đòn màu xanh lắc. Khâu bị dẫn: bánh cóc màu hồng Chuyển động lắc qua lại của tay đòn màu xanh làm bánh cóc quay gián đoạn theo

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cóc 27

Solenoid màu xám làm trục màu xanh đi lại. Điều đặc biệt là cóc màu cam lắp khớp trượt với trục xanh, không phải khớp quay. Lò xo lá bảo đảm

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cóc 17

Khâu dẫn: trục lệch tâm xanh quay đều. Khâu bị dẫn: bánh cóc xám quay gián đoạn. Trọng lực duy trì tiếp xúc giữa cóc màu cam và bánh cóc.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cóc 31

Khâu dẫn: tay quay xanh quay đều. Khâu bị dẫn: bánh cóc quay gián đoạn. Lò xo xanh duy trì tiếp xúc giữa cóc màu vàng và bánh cóc. Điều

Xem thêm