back to homepage

Tag "Cơ cấu cọng"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cọng bằng thanh 2

Kết hợp hai cơ cấu pantograph. Thanh màu vàng và màu cam tạo thành hình thoi. Khoảng cách tâm từ lỗ giữa đến lỗ hai đầu của thanh vàng bằng nhau.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cọng bằng thanh 1

Quay tay quay tím để nhập trị số X. Quay tay quay màu cam để nhập trị số Y. Mũi tên đỏ trên con trượt xanh chỉ tổng đại số

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cọng bằng dây

Hai đầu dây được cố định với đế. Dịch con trượt lục để nhập trị số a. Dịch con trượt xanh để nhập trị số b. Con trỏ tím (cố

Xem thêm