back to homepage

Tag "Cơ cấu gập giấy"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu gập giấy

Số răng của bánh răng lớn gấp đôi số răng của các bánh răng nhỏ. Bánh răng xanh và thanh xanh lắp cố định với nhau. Bánh răng xám đứng yên.

Xem thêm