back to homepage

Tag "Cơ cấu tay quay kép"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu tay quay kép – con trượt có dừng ở hai đầu hành trình

Cơ cấu tay quay kép – con trượt có dừng ở hai đầu hành trình. Góc giữa hai tay quay là 90 độ. Chiều dài tay quay: 8, chiều dài

Xem thêm