back to homepage

Tag "Cơ cấu truyền động"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu truyền động góc 4R 1

Cơ cấu truyền động góc 4R. Đây là khớp Các đăng kép. Góc giữa trục vào và trục ra A = 90 độ. Khâu hình chữ S màu cam có

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu truyền động góc 4R 2

Cơ cấu truyền động góc 4R. Hai cơ cấu cầu 4R nối đấu lưng nhau. Trong mỗi cơ cấu đường tâm của 4 khớp quay đồng quy. Góc giữa đường tâm

Xem thêm