back to homepage

Tag "Cơ cấu vẽ đường thẳng"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ đường thẳng 7

Khâu dẫn: bánh răng tím. Thanh lục, xanh, vàng và hồng tạo thành cơ cấu bình hành. Chiều dài của thanh lục: La Chiều dài của thanh xanh và vàng:

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ đường thẳng 6

Khâu dẫn: tay quay xanh. Bánh răng xám cố định. Tay quay xanh và lục dài như nhau: L. Bộ truyền bánh răng xám và vàng có tỷ số truyền bằng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ đường thẳng 5.1

Khâu dẫn: con trượt lục. Puli xanh cố định với thanh xanh dài Lb. Puli vàng cố định với thanh vàng dài Ly. Khoảng cách giữa các khớp quay của

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ đường thẳng 4b

Khâu dẫn: tay quay lục. Puli xanh cố định. Bốn tay quay dài như nhau: L. Bộ truyền đai trên tay quay lục có tỷ số truyền bằng 2. Bộ truyền

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ đường thẳng 4a

Khâu dẫn: tay quay lục dài L1. Puli xanh bán kính R1 cố định. Puli vàng bán kính R2 cố định với thanh vàng chiều dài L2. R1 = 2.R2

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu 4 khâu 1

Thanh truyền hồng quay toàn vòng. Một chu kỳ chuyển động của cơ cấu ứng với hai vòng quay của thanh truyền. Phần dưới của quỹ tích điểm đầu thanh truyền

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ đường thẳng 6a

Khâu hồng, lục và xanh tạo nên cơ cấu cu lít.. Chiều dài khâu hồng: a Chiều dài khâu lục: 6a Khoảng cách tâm giữa hai khớp quay cố định:

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Conchoid của đường thẳng

Khâu hồng, lục và xanh tạo nên cơ cấu tang. Điểm P của khâu lục di chuyển theo đường thẳng. Điểm M, N và L của khâu lục vạch các

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ đường thẳng 5

Khâu hồng, lục và xanh tạo nên cơ cấu tay quay con trượt. Chiều dài khâu hồng: a Chiều dài khâu lục: 4a + 26a Một đầu của khâu lục

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ đường thẳng 4c

Khâu vàng, lục và hồng tạo nên cơ cấu bình hành. Chiều dài khâu vàng: a + a Chiều dài khâu hồng: a + 2a Chiều dài khâu lục: 3.4a

Xem thêm