back to homepage

Tag "Con lắc lò xo"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Trọng lực và con lắc lò xo

Cả hai đều dao động lắc điều hòa. Con lắc bên phải dao động do trọng lực. Con lắc bên trái dao động do đĩa lục và lò xo phẳng.

Xem thêm