back to homepage

Tag "EDAG"

[Tiêu điểm tại IAA 2017] IAA Second press day – Ngày mở cửa cho giới báo chí 13/09/2017 (phần 2)

IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) là hội chợ ô tô lớn nhất thế giới diễn ra định kỳ hai năm một lần, do Hiệp hội Công nghiệp ô tô Đức (VDA), có

Xem thêm