back to homepage

Tag "FXX-K Evo"

Ferrari ra mắt FXX-K Evo siêu giới hạn – tuyệt phẩm ngựa chiến

Ferrari vừa công bố phiên bản FXX hoàn toàn mới mang tên FXX-K Evo. Đây là phiên bản siêu giới hạn, được thiết kế lại hoàn toàn dựa trên nền

Xem thêm