back to homepage

Tag "Gia công siêu âm"

Gia công siêu âm: Độ cứng và Âm thanh (Phần 2)

Quý vị đang xem loạt tin bài “Gia công siêu âm: Độ cứng và Âm thanh”, để xem Phần 1, vui lòng nhấn vào đây.

Xem thêm

Gia công siêu âm: Độ cứng và Âm thanh (Phần 1)

Titanium ngày càng phổ biến do sức bền cao so với tỉ lệ khối lượng. Tuy nhiên, độ cứng của nó làm tăng các đặc tính gia công mà các

Xem thêm