back to homepage

Tag "Hàn vảy"

Công nghệ hàn vảy

Hàn vảy cũng giống như các công nghệ hàn khác là quá trình nối các chi tiết kim loại (hoặc hợp kim) với nhau thành liên kết không thể tháo

Xem thêm