back to homepage

Tag "Hydrographics"

[Video] Công nghệ sơn phủ Hydrographics

Theo bạn thì người ta đã sơn cho chi tiết ở hình minh họa bên dưới như thế nào? Nếu sơn theo cách truyền thống, chắc chắn họa tiết sẽ

Xem thêm