back to homepage

Tag "Khai thác ngoài khơi"

[SMM Hamburg 2016] Diễn dàn đối thoại ngoài khơi: Triển vọng tương lai

Những diễn giả uy tín, Chủ đề hướng tới tương lai, Những giải pháp sáng tạo: là những chủ đề chính sẽ diễn ra ngày 08 tháng 09 năm 2016,

Xem thêm

Tháo giàn khoan 24.000 tấn trong vài giây

Brent Delta là công trình trong hệ thống bốn giàn khoan Bravo, Alpha, Delta, Charlie thuộc mỏ dầu

Xem thêm

Khởi công chế tạo E-House dự án giàn H5 mỏ Tê Giác Trắng

Tại bãi cảng PVC-MMS, Công ty Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS, mã chứng khoán PXS) đã tổ chức lễ khởi công công trình gia công chế

Xem thêm