back to homepage

Tag "Khớp quay đồng quy"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cầu 4R 2a

Cơ cấu cầu 4R Đường tâm các khớp quay đồng quy. Trục vào màu lục quay đều Trục ra màu xanh quay không đều. Spherical 4R mechanism 2a Axles of

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu truyền động góc 4R 2

Cơ cấu truyền động góc 4R. Hai cơ cấu cầu 4R nối đấu lưng nhau. Trong mỗi cơ cấu đường tâm của 4 khớp quay đồng quy. Góc giữa đường tâm

Xem thêm