back to homepage

Tag "Khớp trục kiểu bơm"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục vạn năng 3

Khớp trục kiểu bơm: có chuyển động đi lại của các thanh trượt trong xi lanh. Tâm của các khớp cầu luôn nằm trong mặt phẳng phân giác góc α giữa hai

Xem thêm