back to homepage

Tag "Lamborghini Terzo Millennio"

Lamborghini Terzo Millennio: Kỷ nguyên mới của siêu bò Italia

Lamborghini Terzo Millennio là mẫu siêu xe hybrid, mở ra kỷ nguyên mới của ngành chế tạo ôtô. Automobili Lamborghini đã hợp tác với Học viện Công nghệ Massachusetts đánh

Xem thêm