back to homepage

Tag "Lọc khí"

Thiết bị lọc khí thải cho tàu thuyền

Hãng CR Ocean Engineering cung cấp một hệ thống lọc khí thải phù hợp với các quy định trong MARPOL Annex VI (quy định về khí thải của tàu biển)

Xem thêm

Hệ thống máy lọc khí vòng hở Wartsila

Chi phí vận hành thấp và hạn chế tối đa những tác động xấu đến môi trường là những điểm nổi bật của hệ thống máy lọc khí vòng hở

Xem thêm