back to homepage

Tag "Máy cắt ống"

Giới thiệu máy cắt ống TruLaser 7000 của hãng TRUMPF

Máy cắt ống laser TruLaser 7000 của hãng TRUMPF có khả năng cắt ống nhanh, chính xác và ổn định.

Xem thêm