back to homepage

Tag "Máy doa lỗ"

[Kiến thức máy móc – Công nghệ] Máy doa lỗ

Máy doa lỗ (Boring machine) là một loại máy công cụ thực hiện gia công doa, cắt doa vào vật liệu bằng dao gắn trên trục chính. Gia công doa

Xem thêm