back to homepage

Tag "Máy nước nóng"

Nước nóng năng lượng mặt trời

Vùng nước nông của hồ thường ấm hơn so với nước sâu. Đó là bởi vì ánh sáng mặt trời có thể làm nóng đáy hồ trong khu vực nước

Xem thêm