back to homepage

Tag "Mô đun"

[Tiêu điểm tại Hannover Messe 2017] Hộp công cụ phần mềm ứng dụng FAST của công ty Lenze SE

Hannover Messe 2017 – hội chợ hàng đầu thế giới về công nghệ và máy móc công nghiệp, là sự kiện thường niên được tổ chức bởi Deutsche Messe AG

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng xoắn 4

Video nhằm thể hiện: 1. Trong bộ truyền bánh răng trụ hai trục song song (xanh), nếu dùng răng xoắn thì góc xoắn phải bằng nhau và ngược chiều xoắn.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng xoắn 3

Bộ truyền bánh răng xoắn Mô đun pháp mn = 2 mm + Bánh răng nhỏ: – Góc xoắn trái B1 = 30 độ – Số răng Z1 = 15

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng xoắn 2

Mô đun pháp mn = 2 mm + Bánh răng nhỏ: – Góc xoắn trái B1 = 30 độ – Số răng Z1 = 15 – Đường kính vòng chia

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng xoắn 1b

Bộ truyền gồm một bánh răng nhỏ (hồng) và một bánh răng lớm (xanh) nhưng tỷ số truyền là 1. Răng xoắn gây ra điều tưởng là vô lý này.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng xoắn 1a

Mô đun pháp mn = 2 mm Bánh răng nhỏ: – Góc xoắn phải B1 = 30 độ – Mô đun mặt đầu ms1 = 2.31 – Số răng Z1

Xem thêm