back to homepage

Tag "Ngành công nghiệp"

Các loại xuồng cứu sinh được sử dụng trên tàu

Xuồng cứu sinh (Lifeboat) là một trong những phương tiện cứu sinh quan trọng nhất trên tàu, nó được sử dụng trong các tình huống bỏ tàu khẩn cấp. Xuồng

Xem thêm

Đệm chắn sử dụng trong hàng hải

Đệm chắn hàng hải là thiết bị để ngăn ngừa tàu thuyền va đụng vào nhau hoặc vào ụ, bến tàu, cầu cảng, là thiết bị quan trọng để ngăn ngừa

Xem thêm

Giới thiệu về dụng cụ sextant trong hàng hải

Sextant là dụng cụ để đo góc kẹp giữa hai vật thể có thể trông thấy bằng mắt thường. Trong hàng hải, sextant thường được sử dụng để đo góc

Xem thêm

Tổng quan về bè cứu sinh

Bè cứu sinh (Liferaft) là thiết bị cứu sinh cực kỳ quan trọng đối với mọi tàu hàng, tàu khách … bên cạnh xuồng cứu sinh. Bè cứu sinh dễ

Xem thêm

Doanh nghiệp nội dò dẫm cung ứng sản phẩm phụ trợ

Đó là thực tế mà nhiều doanh nghiệp (DN) Việt Nam đang làm nhằm sản xuất và cung ứng sản phẩm phụ trợ cho các tập đoàn lớn trên thế

Xem thêm

Vietnam Industrial & Manufacturing Fair 2017 – Triển lãm Công Nghiệp & Sản Xuất Việt Nam 2017

Với chủ đề Trải nghiệm công nghệ châu Âu, Triển lãm Công Nghiệp & Sản Xuất Việt Nam – VIMF 2017 sẽ mang lại cho Quý vị những trải nghiệm

Xem thêm

Hệ thống thả bè cứu sinh và quy trình thả

Ưu điểm của bè cứu sinh so với xuồng cứu sinh là dễ dàng trong việc thả xuống trong tình huống khẩn cấp, bè cứu sinh tự động thổi phồng

Xem thêm

Bộ phát đáp radar SART

  SART là từ viết tắt của cụm Search and Rescue Radar Transponder (bộ phát đáp radar), là thiết bị cứu sinh hết sức quan trọng cho những người còn

Xem thêm

Phao vô tuyến báo vị trí cấp cứu EPIRB

EPIRB là từ viết tắt của cụm Emergency Position Indicating Radio Beacons – Phao vô tuyến chỉ báo vị trí cấp cứu. EPIRB được dùng để chỉ thị khẩn cấp

Xem thêm