Pin xe điện – Giá trị mới của trải nghiệm khi lái xe

Công nghệ cốt lõi cho việc di chuyển bằng xe điện CHLB Đức – Pin là công nghệ quan trọng thúc đẩy cho việc di chuyển bằng xe điện. Đối

Read More

Tính bền vững của pin trong ngành xe điện

Việc gia tăng của các dòng xe điện, đồng thời mang đến những thách thức mới. Điều gì xảy ra với pin xe điện khi chúng gần hết hoặc khi

Read More

[Hội thảo trực tuyến] Phát triển và tích hợp pin – Giải pháp từ Siemens

Hội thảo trực tuyến (trên web) theo yêu cầu | Thời lượng 70 phút Chúng tôi xin giới thiệu buổi hội thảo trực tuyến được cung cấp bởi Siemens về

Read More