back to homepage

Tag "Trục quay ảo"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu truyền động góc 4R 1

Cơ cấu truyền động góc 4R. Đây là khớp Các đăng kép. Góc giữa trục vào và trục ra A = 90 độ. Khâu hình chữ S màu cam có

Xem thêm