back to homepage

Tag "Xử lý ô nhiễm"

Xử lý ô nhiễm dầu bằng giấy tái chế

Thêm một công dụng nữa của giấy tái chế được nhóm sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM nghiên cứu thành công và giới thiệu: đó là hút dầu

Xem thêm