back to homepage

Tag "Bánh dẫn"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ly hợp một chiều 4

Đĩa dân màu hồng có thể quay hai chiều nhưng chỉ truyền động cho đĩa vàng được một chiều. Cơ cấu có va đập nên chỉ dùng cho vận tốc

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ly hợp 1 chiều 1

Bánh răng xanh là bánh dẫn. Có một chiều quay của nó làm bánh răng vàng nâng lên (do lực ăn khớp), ngắt truyền động. Cơ cấu chỉ dùng cho

Xem thêm