back to homepage

Tag "Bánh răng côn"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền hành tinh 8.2

Pa lăng xích dùng hai bánh răng côn. n2 = n1 (Z2-Z1)/Z2 n1: Vận tốc trục màu cam n2: Vận tốc bánh răng màu lục Z1: số răng của bánh

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động bánh răng côn để đảo chiều quay 1

Truyền động bánh răng côn để đảo chiều quay. Có thể xem là khớp đảo chiều. Hai trục trái phải màu xám quay cùng vận tốc, ngược chiều nhau. Thanh

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Giảm tốc bằng các bánh răng có cùng số răng 2

Giảm tốc bằng các bánh răng có cùng số răng, bài toán vẫn được coi là không có lời giải. Bánh răng xanh quay nhanh gấp đôi trục màu đồng.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Điều chỉnh bước của chân vịt tàu thủy 1

Các cánh màu vàng lắp khớp quay với moay ơ trong suốt và nối với trục điều khiển bởi các bánh răng côn. Quay trục xanh so với moay ơ

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền kép bánh răng côn đồng trục 7

Bộ truyền kép bánh răng côn đồng trục. Bevel Gears 7 Double reduction coaxial bevel gear Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền kép bánh răng côn đồng trục 6

Bộ truyền kép bánh răng côn đồng trục. Bevel Gears 6 Double reduction coaxial bevel gear Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng côn 5

Bộ truyền bánh răng côn. Bánh răng côn răng trong. Bevel Gears 5 Bevel gear with internal toothing Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí,

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng côn 4

Bộ truyền bánh răng côn. Góc giữa hai trục α gần bằng 180 độ. Góc đỉnh côn chia của bánh răng lớn là 180 độ. Bevel Gears 4 Angle between

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng côn 3

Bộ truyền bánh răng côn. Góc giữa hai trục α > 90 độ. Góc đỉnh côn chia của bánh răng lớn là 180 độ. Bevel Gears 3 Angle between shafts

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng côn 2

Bộ truyền bánh răng côn. Góc giữa hai trục α = 90 độ Bevel Gears 2 Angle between shafts α = 90 degrees Để xem các video khác về mô

Xem thêm